Tel:+35569000000 | e-mail:info@cad.al

“Qendra për Arkitekturë dhe Dizajn – C A D”

synon krijimin e një piktakimi të publikut me arkitekturën dhe dizajnin për të kuptuar rëndësinë dhe impaktin që arkitektura dhe dizajni kanë në jetën e përditshme si dhe në mirëqenien dhe zhvillimin e qëndrueshëm të shoqërisë.

“Qendra për Arkitekturë dhe Dizajn – C A D”

synon krijimin e një piktakimi të publikut me arkitekturën dhe dizajnin për të kuptuar rëndësinë dhe impaktin që arkitektura dhe dizajni kanë në jetën e përditshme si dhe në mirëqenien dhe zhvillimin e qëndrueshëm të shoqërisë.

“Qendra për Arkitekturë dhe Dizajn – C A D”

synon krijimin e një piktakimi të publikut me arkitekturën dhe dizajnin për të kuptuar rëndësinë dhe impaktin që arkitektura dhe dizajni kanë në jetën e përditshme si dhe në mirëqenien dhe zhvillimin e qëndrueshëm të shoqërisë.

Design by Gremza